Witamy na stronie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2

NOWA STRONA

Zapraszamy na nową stronę internetową naszej szkoły
 http://zssam2.edupage.org/
 

 

Wręczenie Certyfikatów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Międzyszkolny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

24 maja 2016 r. po raz czwarty odbyła się w naszej szkole uroczystość wręczenia  Certyfikatów uczniom klasy 3 BRD, kończącym program „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w cywilizacji mobilnej” któremu patronuje Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji i Politechnika Warszawska. W uroczystości udział wzięło wielu znakomitych Gości: przedstawiciele  Sejmu, Rządu, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,Zastępca Burmistrza i przedstawiciele władz dzielnicy Wola m. st. Warszawy, przedstawiciele Komendy Głównej i Stołecznej Policji,  Inspekcji Transportu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, MIVA Polska i innych  instytucji, firm i fundacji wspierających działania szkoły,  wieloletnich przyjaciół naszej placówki. Nie zabrakło jak zawsze naszego absolwenta Księdza Biskupa Marka Solarczyka.  W ramach corocznych obchodów Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w naszej szkole, w dniach poprzedzających przeprowadzony został Międzyszkolny  Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W czasie Turnieju uczniowie rywalizowali w sześciu konkurencjach:

  •  Znajomość przepisów ruchu drogowego
  •  Wiedza o Europejskiej Karcie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Dekadzie BRD 2011 – 2020 
  • Sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy
  • Obsługa techniczna samochodu
  • Jazda sprawnościowa motorowerem
  • Jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „Talerzem Stewarta”

 

  Nagrody Zwycięzcom Turnieju wręczono po uroczystości rozdania Certyfikatów. W Turnieju udział wzięli uczniowie z trzech wolskich szkół:, Zespół Szkół Fototechnicznych, Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego, Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 

   Nagrody w Turnieju  zapewniły Instytucje i Firmy współpracujące i wspierające działania Szkoły na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

  Andrzej Baranowski

 

Zmieniony (01 Czerwiec 2016)

 

I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej

18 maja 2016 reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej pod nazwą „Nie ryzykuj! Razem przeciw dopalaczom”. Impreza odbyła się w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola a udział w Turnieju wzięły drużyny z placówek oświatowych w Warszawie, przedstawiciele samorządu warszawskiego oraz Komendy Stołecznej Policji. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Komendant Stołeczny Policji, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy oraz Dyrektor Biura Sportu Urzędu m. st. Warszawy. Puchar drużynie ZSSiL Nr 2 wręczył Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Pan Krzysztof Strzałkowski.

Celem Turnieju było zwrócenie uwagi uczestników na zagrożenia związane z używaniem przez młodzież środków  psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”, integracja przedstawicieli instytucji i młodzieży, budowa więzi międzypokoleniowych poprzez łączenie działań edukacyjno-profilaktycznych ze sportowymi oraz propagowanie zdrowego stylu życia, i zasady „fair play”.

ZSSiL Nr 2 reperezentowali:

Robert Galicki – opiekun

Michał Kowalczyk 2 Me

Przemysław Góra 2 Su

Patryk Orłowski 2 Su

Filip Brojanowski 3 PW

Artur Łukaszewicz 3 T

Bartłomiej Popławski 3 BRD

Stanisław Łazeba 2 Me

Jakub Moch 2 Me

Jan Markuszewski 2 Me

Zawodnikom gratulujemy!!

 Andrzej Baranowski

http://www.wola.waw.pl/page/79,aktualnosci-.html?id=6096

Zmieniony (01 Czerwiec 2016)

 
Więcej artykułów…